ลงทะเบียนโดยอีเมล ลงทะเบียนโดยโทรศัพท์มือถือ
รหัสผู้ใช้ *
อีเมล *
รหัสผ่าน *
ยืนยันรหัสผ่าน *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชื่อเต็ม *
ประเทศ/พื้นที่ *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ (คุณสามารถใช้หมายเลขที่ตรวจสอบแล้วเพื่อเข้าสู่ระบบ รีเซ็ตรหัสผ่าน และเปลี่ยนรหัสผ่านได้)
รหัสในภาพ *
Uniportal เป็นทางเข้าเดียวที่ Huawei จัดไว้ให้สำหรับการรับรองความถูกต้องข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ภายนอก จะมีการแบ่งปันบัญชี Uniportal ของคุณและข้อมูลการเข้าสู่ระบบระหว่างบริการต่างๆ ของ Huawei